Видео "Блян"

ХГП "Блян" - 2015г.

Хор за градски песни "Блян" 2015 - 110г. - НЧ "Яна Лъскова-1905"
 
За да гледате с по-добро качество - натиснете бутона "Настройки"/"Settings" - долу, вдясно.
Изберете от "Качество"/"Quality" най-високата стойност, която се предлага.

ХГП "Блян"-2012

Хор за Градски Песни "Блян" - 2012г.
 За да гледате с по-добро качество - натиснете бутона "Настройки"/"Settings" - долу, вдясно.
Изберете от "Качество"/"Quality" най-високата стойност, която се предлага.
 

ХГП "Блян" на 15г. - 2010

Хор за Градски Песни "Блян" - на 15г.  2010г.
 
 За да гледате с по-добро качество - натиснете бутона "Настройки"/"Settings" - долу, вдясно.
Изберете от "Качество"/"Quality" най-високата стойност, която се предлага.