Видео "Македонка"

Концерт-спектакъл на ФФ "Македонка" - "Сполай ти Българио" 18.04.2015
 
За да гледате с по-добро качество - натиснете бутона "Настройки"/"Settings" - долу, вдясно.
Изберете от "Качество"/"Quality" най-високата стойност, която се предлага.
 

ФФ "Македонка" - 2010

Фолклорна Формация "Македонка" -  2010г. 
 
За да гледате с по-добро качество - натиснете бутона "Настройки"/"Settings" - долу, вдясно.
Изберете от "Качество"/"Quality" най-високата стойност, която се предлага.