ФФ "Месемврия"

mesamvria
 

Хор за гръцки песни „МЕСЕМВРИЯ” - история

 
mecemvria1Хор за гръцки песни „Месамбрия” е създаден преди 10 години. Идеята възниква на 27 март 2000г. спонтанно на една от сбирките на местното българо-гръцкото дружество.
Първата изява на групата е на 13 януари 2001г. В хора участват 10 човека, а негов музикален педагог е Анета Драгнева. Година по-късно ръководството на гръцкия хор се поема от Вяра Димитрова - професионален музикант и активен читалищен деец.
Следват концерти по случай Националния празник на Република Гърция по покана на гръцкото консулство в гр.Пловдив, участия в общинските и читалищни прояви, множество изяви в страната и чужбина.
Днес в състава участват Елена Гавазова, Петранка Николова, Фросинка Чучулиева, Радка Куфетова, Елена Ставрева, Мария Сариева, Щиляна Вълчанова, Тодор Зафиров, Димитър Кузов, Наум Костов, Димитър Станков, Вера Шопова, Тодорка Колева, Щелияна Цървулкова, Кръстина Василева, Евдокия Георгиева, Диана Димитрова, Мара Янулова, Панайот Копилов и Димитър Петров.
Репертоарът на хор „Месамбрия” включва над 35 песни в едни от запомнящите се и впечатляващи размери – чифтетели, зейбекико, песните са израз на душата, изтъкана от любов.
Доказателство за доброто представяне и неповторимата атмосфера, която носят със себе си на членовете на Гръцки хор „Месамбрия” са и заслужените награди от участия в наши и международни фестивали:
* през 2005г. хорът участва във Фестивал на етносите, организиран от община Несебър;
* през 2006г. - във ІІ-ри национален фестивал на етносите „България за всички” във Варна, където печели почетни грамоти;
* през 2008г. участва на ІІІ-я международен фестивал „Песни и танци без граници” и завоюва почетната І-ва награда.
През 2004г., по покана на дружеството на Неа Месемврия (Гърция), хорът гостува в южната ни съседка с концерт по случай най-големия християнски празник в църковния ни календар Великден.
В края на 2009г. хор „Месамбрия” се представя с цялостен спектакъл в град Комотини (Гърция). Концертът се осъществява по покана на кмета на града и контактите на българо-гръцкото дружество от Несебър с източно ромелийското дружество от гръцка страна. Показана е една малка част от съхраненото наследство, предавано от поколение на поколение.
Днес хор за гръцки песни „Месамбрия” е част от голямото семейство на Народно читалище „Яна Лъскова-1905“ – гр.Несебър.
Когато думите не са достатъчни, въздишаме... когато въздишките стихнат, пеем.... когато песните замлъкнат, танцуваме... пеейки и танцувайки рисуваме душата си в пространството за другите....
Името на хор „Месамбрия” не е избрано случайно. То носи историята на античния ни град от края на VI в. пр. Хр.. Тогава в тракийското селище Мелсабрия пристигат първите гръцки колонисти от Мегара, Византион и Калхедон - дорийци по произход. Градът бързо се разраства и се превръща в типичен гръцки полис със съответната структура, функции и управление.
През всичките години на своята хилядолетна история Несебър е модел за етническа толерантност. През далечната 1904 г. започва утвърждаването на българския дух, култура и читалищна дейност в един град населен предимно с потомци на древногръцкия град – държава.
Именно Настоятелството на гръцкото училище подарява през......... г. за „вечно и безвъзмездно ползване” сградата на гръцкото школо на новооснованото читалище. В архивите на тези начални години на читалищната дейност са запазени имената на най-активните участници, сред които: Калиопа и Смарагда Левендови, Стоянка Катрафилова, Донка Тодорова, Елена Николова, Пелагия Янулова, Стефан Златев, Стефан Владков, Димитър Йовчев, Мишо Николов, Стефан Занешев, Христо Минков, Лиляна Маждракова и много други.