Видео "Сюрприз"

20 години ДВГ "Сюрприз" - 2018г.

20години - ДВС "Сюрприз" - "Предай нататък" - песенен спектакъл  - 12.05.2018г.

За да гледате с по-добро качество - натиснете бутона "Настройки"/"Settings" - долу, вдясно.
Изберете от "Качество"/"Quality" най-високата стойност, която се предлага.
 

15години ДВГ "Сюрприз" - 2013г.

15години - ДВС "Сюрприз" - "Предай нататък" - песенен спектакъл  - 20.03.2013г.

За да гледате с по-добро качество - натиснете бутона "Настройки"/"Settings" - долу, вдясно.
Изберете от "Качество"/"Quality" най-високата стойност, която се предлага.
 

ДВГ "Сюрприз" - 2012г.

Песенен спектакъл на ДВГ"Сюрпиз" - проведен на 18.03.2012
Това е плейлист и съдържа 6 части..Натиснете горе вдясно,  за да изберете!
 
За да гледате с по-добро качество - натиснете бутона "Настройки"/"Settings" - долу, вдясно.
Изберете от "Качество"/"Quality" най-високата стойност, която се предлага.
 

ДВГ "Сюрприз" - 2011

ДВГ"Сюрпиз" - "Първа пролет" и 13г. от създаването на групата - март 2011г.
За да гледате с по-добро качество - натиснете бутона "Настройки"/"Settings" - долу, вдясно.
Изберете от "Качество"/"Quality" най-високата стойност, която се предлага.