Видео "ПопРокФест"

"Поп Рок Фест" - 2023

Ден 1-ви - 25.08.2023

Ден  2-ри - 26.08.2023

Ден 3-ти - 27.08.2023

"Поп Рок Фест" - 2019г.

Поп Рок Фест" - 2019г.

Това е плейлист и съдържа записи на двете вечери на фестивала.Натиснете горе вдясно,  за да изберете!

 
За да гледате с по-добро качество - натиснете бутона "Настройки"/"Settings" - долу, вдясно.
Изберете от "Качество"/"Quality" най-високата стойност, която се предлага.
 

"Поп Рок Фест" - 2018г.

Поп Рок Фест" - 2018г.

Това е плейлист и съдържа записи на трите вечери на фестивала.Натиснете горе вдясно,  за да изберете!

 
За да гледате с по-добро качество - натиснете бутона "Настройки"/"Settings" - долу, вдясно.
Изберете от "Качество"/"Quality" най-високата стойност, която се предлага.
 

"Поп Рок Фест" - 2017г.

Поп Рок Фест" - 2017г.

Това е плейлист и съдържа записи на трите вечери на фестивала.Натиснете горе вдясно,  за да изберете!

 
За да гледате с по-добро качество - натиснете бутона "Настройки"/"Settings" - долу, вдясно.
Изберете от "Качество"/"Quality" най-високата стойност, която се предлага.
 

"Поп Рок Фест" - 2016г.

Поп Рок Фест" - 2016г.

Това е плейлист и съдържа записи на трите вечери на фестивала.Натиснете горе вдясно,  за да изберете!

 
За да гледате с по-добро качество - натиснете бутона "Настройки"/"Settings" - долу, вдясно.
Изберете от "Качество"/"Quality" най-високата стойност, която се предлага.
 

"Поп Рок Фест" - 2015г.

Поп Рок Фест" - 2015г.

Това е плейлист и съдържа записи на трите вечери на фестивала.Натиснете горе вдясно,  за да изберете!

 
За да гледате с по-добро качество - натиснете бутона "Настройки"/"Settings" - долу, вдясно.
Изберете от "Качество"/"Quality" най-високата стойност, която се предлага.
 

"Поп Рок Фест" - 2014

"Поп Рок Фест" - 2014г.
 Това е плейлист и съдържа записи на трите вечери на фестивала.Натиснете горе вдясно,  за да изберете!
 
За да гледате с по-добро качество - натиснете бутона "Настройки"/"Settings" - долу, вдясно.
Изберете от "Качество"/"Quality" най-високата стойност, която се предлага.
 

"Поп Рок Фест" - 2011

"Поп Рок Фест" - 2011г.
 Това е плейлист и съдържа записи на трите вечери на фестивала.Натиснете горе вдясно,  за да изберете!
 
За да гледате с по-добро качество - натиснете бутона "Настройки"/"Settings" - долу, вдясно.
Изберете от "Качество"/"Quality" най-високата стойност, която се предлага.