Още за "Фолклор"

ОБЩИНА НЕСЕБЪР

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ЯНА ЛЪСКОВА 1905” - НЕСЕБЪР

 

VII Международен фолклорен фестивал

Несебърски накит” Несебър, България

25 - 27 юни 2021 г.

 

І. Общи положения.

Цели на VII Международния фолклорен фестивал „Несебърски накит”

2021 г:

- да съхрани и популяризира фолклорното наследство

- да стимулира интереса и любовта на поколенията към фолклорното творчество

- да подтиква към издирване, съхраняване и разпространение на фолклора

 

ІІ. Организатори.

Организатори и домакини на VII Международния фолклорен фестивал „Несебърски накит” 2021 г. са Община Несебър и Народно Читалище „Яна Лъскова 1905” Несебър.

 

ІІІ. Право на участие във фестивала имат:

- български и

VI МЕЖДУНАРОДЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ

НЕСЕБЪРСКИ НАКИТ” 2019 г.

 

КЛАСИРАНЕ:

 

РАЗДЕЛ МУЗИКА – НАРОДНА ПЕСЕН

ИНДИВИДУАЛНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

 

Първа възрастова група

 

III място

 

Дамян Асенов Каравасилев гр. Несебър, България

ръководител Димитър Йорданов

 

II място

 

Мартина Иванова школа по изкуствата „Илия Аврамов”

гр. Нова Загора, България ръководител Велина Стайкова

 

I място

 

Дария Господинова школа по изкуствата „Илия Аврамов”

гр. Нова Загора, България ръководител Велина Стайкова

 

РАЗДЕЛ МУЗИКА – НАРОДНА ПЕСЕН

ИНДИВИДУАЛНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

 

Втора възрастова група

 

III място

Пламена Чимбулева гр. Несебър, България

ръководител Нели Танева

 

Гергана Димитрова гр. Несебър, България

ОБЩИНА НЕСЕБЪР

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ЯНА ЛЪСКОВА 1905” - НЕСЕБЪР

 

IV МЕЖДУНАРОДЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ

НЕСЕБЪРСКИ НАКИТ” 2017

2 - 4 юни 2017 г.

 

І. Общи положения.

Цели на Международния фолклорен фестивал „Несебърски накит” 2017г:

- да съхрани и популяризира фолклорното наследство

- да стимулира интереса и любовта на поколенията към фолклорното творчество

- да подтиква към издирване, съхраняване и разпространение на фолклора

 

ІІ. Организатори.

Организатори и домакини на Международния фолклорен фестивал „Несебърски накит” 2017 г. са Община Несебър и Народно Читалище „Яна Лъскова 1905” Несебър.

 

ІІІ. Право на участие имат:

- български и чуждестранни фолклорни певчески групи за автентичен

ОБЩИНА НЕСЕБЪР

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ЯНА ЛЪСКОВА 1905” - НЕСЕБЪР

 

IІІ МЕЖДУНАРОДЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ

НЕСЕБЪРСКИ НАКИТ” 2016

3 -5 юни 2016 г.

 

І. Общи положения.

Цели на Международния фолклорен фестивал „Несебърски накит” 2016г:

- да съхрани и популяризира фолклорното наследство

- да стимулира интереса и любовта на поколенията към фолклорното творчество

- да подтиква към издирване, съхраняване и разпространение на фолклора

 

ІІ. Организатори.

Организатори и домакини на Международния фолклорен фестивал „Несебърски накит” 2016г. са Община Несебър и Народно Читалище „Яна Лъскова 1905” Несебър.

 

ІІІ. Право на участие имат:

- български и чуждестранни фолклорни певчески групи за автентичен фолклор,

ОБЩИНА НЕСЕБЪР

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ЯНА ЛЪСКОВА 1905” - НЕСЕБЪР

 

IІ МЕЖДУНАРОДЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ

НЕСЕБЪРСКИ НАКИТ” 2015

5-7 юни 2015 г.

 

І. Общи положения.

Цели на Международния фолклорен фестивал „Несебърски накит” 2015г:

- да съхрани и популяризира фолклорното наследство

- да стимулира интереса и любовта на поколенията към фолклорното творчество

- да подтиква към издирване, съхраняване и разпространение на фолклора

ІІ. Организатори.

Организатори и домакини на Международния фолклорен фестивал „Несебърски накит” 2015г. са Община Несебър и Народно Читалище „Яна Лъскова 1905” Несебър.

ІІІ. Право на участие имат:

- български и чуждестранни фолклорни певчески групи, хорове, ансамбли, солисти, които изпълняват народни

І МЕЖДУНАРОДЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ „НЕСЕБЪРСКИ НАКИТ” 2014 17-19 май 2014 г.
 
folklor1І. Общи положения.
Цели на Международния фолклорен фестивал „Несебърски накит” 2014г:
- да съхрани и популяризира фолклорното наследство
- да стимулира интереса и любовта на поколенията към фолклорното творчество
- да подтиква към издирване, съхраняване и разпространение на фолклора
ІІ. Организатори.
Организатори и домакини на Международния фолклорен фестивал „Несебърски накит” 2014г. са Община Несебър и Народно Читалище „Яна Лъскова 1905” Несебър.
ІІІ. Право на участие имат:
- български и чуждестранни фолклорни певчески групи, хорове, ансамбли, солисти, които изпълняват народни песни.
- български и чуждестранни фолклорни танцови групи, състави, ансамбли, клубове за хора, които изпълняват