Още за "Фолклор"

IX МЕЖДУНАРОДЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ

НЕСЕБЪРСКИ НАКИТ” 2023 г.

 

КЛАСИРАНЕ:

 

РАЗДЕЛ МУЗИКА – НАРОДНА ПЕСЕН

ИНДИВИДУАЛНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

 

Първа възрастова група

 

III място

 

Мария Гинева ОДК – Несебър, гр. Несебър

ръководител Димитър Йорданов

 

Радина Георгиева при Обединена общинска школа по изкуствата гр. Несебър ръководител Нели Танева

 

Ася Емилова ОДК – Несебър, гр. Несебър

ръководител Димитър Йорданов

 

II място

 

Никол Николаева Школа „Глас от Добруджа“

с. Професор Иширково ръководител Ивелина Димова

 

Христо Стоянов при Обединена общинска школа по изкуствата гр. Несебър ръководител Нели Танева

 

Ирина Димитрова при Обединена общинска школа по изкуствата

ОБЩИНА НЕСЕБЪР

НЧ „ЯНА ЛЪСКОВА 1905”- НЕСЕБЪР

 

IX Международен фолклорен фестивал

Несебърски накит” Несебър, България

9 - 11 юни 2023 г.

 

І. Общи положения:

Цели на IX Международния фолклорен фестивал „Несебърски накит”

2023 г:

- да съхрани и популяризира фолклорното наследство

- да стимулира интереса и любовта на поколенията към фолклорното творчество

- да подтиква към издирване, съхраняване и разпространение на фолклора

 

ІІ. Организатори:

Организатори и домакини на IX Международния фолклорен фестивал „Несебърски накит” 2023 г. са Община Несебър и Народно читалище „Яна Лъскова 1905” Несебър.

 

ІІІ. Право на участие във фестивала имат:

- български и чуждестранни

VIII МЕЖДУНАРОДЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ

„НЕСЕБЪРСКИ НАКИТ” 2022г.

 

КЛАСИРАНЕ:

 

 

РАЗДЕЛ МУЗИКА – НАРОДНА ПЕСЕН

ИНДИВИДУАЛНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

 

Първа възрастова група

 

III място

 

Калина Жечева гр. Карнобат
ръководител Кольо Йорданов

Теодора Менчева ОДК – Несебър, гр. Несебър

ръководител  Димитър Йорданов

Златина Дичева при НЧ „ Отец Паисий“ 1928г.
гр. Девня ръководител Тодорка Узунова

II място

Виктория Дичева при НЧ „ Отец Паисий“ 1928г.
гр. Девня ръководител Тодорка Узунова

Николай Митев гр. Котел
ръководител София Генова – Митева

 

I място

 

Никол Добрева Школа по автентичен фолклор
„Глас от Добруджа” към ОДК гр. Силистра

ръководител Светла  Иванова

Дамян Каравасилев

 

ОБЩИНА НЕСЕБЪР

НЧ „ЯНА ЛЪСКОВА 1905”- НЕСЕБЪР

 

VIII Международен фолклорен фестивал

Несебърски накит” Несебър, България

10 - 12 юни 2022 г.

 

І. Общи положения.

Цели на VIII Международния фолклорен фестивал „Несебърски накит”

2022 г:

- да съхрани и популяризира фолклорното наследство

- да стимулира интереса и любовта на поколенията към фолклорното творчество

- да подтиква към издирване, съхраняване и разпространение на фолклора

 

ІІ. Организатори.

Организатори и домакини на VIII Международния фолклорен фестивал „Несебърски накит” 2022 г. са Община Несебър и Народно читалище „Яна Лъскова 1905” Несебър.

 

ІІІ. Право на участие във фестивала имат:

- български и

VII МЕЖДУНАРОДЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ НЕСЕБЪРСКИ НАКИТ” 2021 г.

ПРОТОКОЛ№ 1 / 27.06.2021 г. 

КЛАСИРАНЕ:

 

ОНЛАЙН КОНКУРС

РАЗДЕЛ ХОРЕОГРАФИЯ

КЛУБОВЕ ЗА НАРОДНИ ТАНЦИ

 

I място

 

Фолклорен клуб „Танцувай за здраве“ гр. Берковица
ръководител Ирина Стоянова

ОНЛАЙН КОНКУРС

РАЗДЕЛ ХОРЕОГРАФИЯ – НАРОДНИ ТАНЦИ

ОБРАБОТЕН ТАНЦОВ ФОЛКЛОР

 

I място

 

Фолклорна група „Трите пъти“ Сан Диего САЩ
ръководител Владимир Балтаджиев

 

Фолклорна група „Хоротропци” Лос Анджелис САЩ
ръководител Веселка Василева

 

 

РАЗДЕЛ МУЗИКА – НАРОДНА ПЕСЕН

ИНДИВИДУАЛНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

 

Първа възрастова група

 

III място

 

Мартина Иванова Школа по изкуствата ,, Илия Аврамов”
гр. Нова Загора ръководител Велина Стайкова

 

Божидара

ОБЩИНА НЕСЕБЪР

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ЯНА ЛЪСКОВА 1905” - НЕСЕБЪР

 

VII Международен фолклорен фестивал

Несебърски накит” Несебър, България

25 - 27 юни 2021 г.

 

І. Общи положения.

Цели на VII Международния фолклорен фестивал „Несебърски накит”

2021 г:

- да съхрани и популяризира фолклорното наследство

- да стимулира интереса и любовта на поколенията към фолклорното творчество

- да подтиква към издирване, съхраняване и разпространение на фолклора

 

ІІ. Организатори.

Организатори и домакини на VII Международния фолклорен фестивал „Несебърски накит” 2021 г. са Община Несебър и Народно Читалище „Яна Лъскова 1905” Несебър.

 

ІІІ. Право на участие във фестивала имат:

- български и

VI МЕЖДУНАРОДЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ

НЕСЕБЪРСКИ НАКИТ” 2019 г.

 

КЛАСИРАНЕ:

 

РАЗДЕЛ МУЗИКА – НАРОДНА ПЕСЕН

ИНДИВИДУАЛНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

 

Първа възрастова група

 

III място

 

Дамян Асенов Каравасилев гр. Несебър, България

ръководител Димитър Йорданов

 

II място

 

Мартина Иванова школа по изкуствата „Илия Аврамов”

гр. Нова Загора, България ръководител Велина Стайкова

 

I място

 

Дария Господинова школа по изкуствата „Илия Аврамов”

гр. Нова Загора, България ръководител Велина Стайкова

 

РАЗДЕЛ МУЗИКА – НАРОДНА ПЕСЕН

ИНДИВИДУАЛНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

 

Втора възрастова група

 

III място

Пламена Чимбулева гр. Несебър, България

ръководител Нели Танева

 

Гергана Димитрова гр. Несебър, България

ОБЩИНА НЕСЕБЪР

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ЯНА ЛЪСКОВА 1905” - НЕСЕБЪР

 

IV МЕЖДУНАРОДЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ

НЕСЕБЪРСКИ НАКИТ” 2017

2 - 4 юни 2017 г.

 

І. Общи положения.

Цели на Международния фолклорен фестивал „Несебърски накит” 2017г:

- да съхрани и популяризира фолклорното наследство

- да стимулира интереса и любовта на поколенията към фолклорното творчество

- да подтиква към издирване, съхраняване и разпространение на фолклора

 

ІІ. Организатори.

Организатори и домакини на Международния фолклорен фестивал „Несебърски накит” 2017 г. са Община Несебър и Народно Читалище „Яна Лъскова 1905” Несебър.

 

ІІІ. Право на участие имат:

- български и чуждестранни фолклорни певчески групи за автентичен

ОБЩИНА НЕСЕБЪР

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ЯНА ЛЪСКОВА 1905” - НЕСЕБЪР

 

IІІ МЕЖДУНАРОДЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ

НЕСЕБЪРСКИ НАКИТ” 2016

3 -5 юни 2016 г.

 

І. Общи положения.

Цели на Международния фолклорен фестивал „Несебърски накит” 2016г:

- да съхрани и популяризира фолклорното наследство

- да стимулира интереса и любовта на поколенията към фолклорното творчество

- да подтиква към издирване, съхраняване и разпространение на фолклора

 

ІІ. Организатори.

Организатори и домакини на Международния фолклорен фестивал „Несебърски накит” 2016г. са Община Несебър и Народно Читалище „Яна Лъскова 1905” Несебър.

 

ІІІ. Право на участие имат:

- български и чуждестранни фолклорни певчески групи за автентичен фолклор,