Новини

Съобщение

Уважаеми съграждани,

Във връзка с епидемиологичната обстановка и Заповед № РД-01-973/26.11.2021 г. на Министъра на здравеопазването, празничните Коледни концерти ще бъдат излъчени онлайн на сайта на Община Несебър както следва:

 • 23.12.2012 г.  „Честито Рождество” - Коледен онлайн концерт на съставите към НЧ „Яна Лъскова 1905” гр. Несебър
  htpp/nessebarinfo.com
  htpp/www.yanalaskova.org
 • 24.12.2021 г.  Коледен онлайн концерт на Общинска обединена школа по изкуствата за деца и юноши гр. Несебър
  htpp/nessebarinfo.com
 • 25.12.2021 г.  Коледен онлайн концерт „Заедно за Коледа” на Общински детски комплекс гр. Несебър
  htpp/nessebarinfo.com
  htpp:/facebook.com/odk.nesebar

Светли празници!