Новини

Обява

О Б Я В Л Е Н И Е:

за свободна позиция

 

За длъжност „Организатор дейност - художествена самодейност“ с код по НКПД 51693008, НЧ „Яна Лъскова - 1905” гр.Несебър. На основание Заповед № 93 /01.03.2023 г на Председателя на Читалищното Настоятелство

 

  1. Изисквания за заемане на длъжността:

 

  1. Основни дейности на длъжността:

- осъществява културни, образователни и информационни прояви в сферата на художествената самодейност.

-участва в организацията на културни мероприятия и изяви на самодейните състави на читалището, както в България, така и в чужбина

-подпомага ръководителите на вокални състави в избор на музикален репертоар и осъществява контакт с музиканти за възлагане на инструменталната част

-работи с деца и подрастващи за тяхното музикално възпитание, организира музикални детски празници, изготвя сценарии за тях и участва в тях

-консултира родители по въпросите на музикалното възпитание на децата

-създава необходимите условия за творчески растеж на вокалните групи към НЧ „Яна Лъскова- 1905” гр.Несебър, Подобрява уменията им.

 

  1. Необходими документи за участие в конкурса, минимални и специфични изисквания, заемане на длъжността:

- заявление за участие в конкурса (свободен текст)

-автобиография

-копие от документи за придобито висше музикално образование и квалификационни степени на Висше музикално образование

-копие от документи, удостоверяващи професионален опит (трудова книжка)

-писмен идеен проект на тема „Концепция за развитие на художествена самодейност“

-постоянен, настоящ адрес в Несебър

-опит в сферата на културата е предимство

 

  1. Лични качества и характеристики, необходими за заемане на длъжността

 

-висока мотивация и инициативност;

- умения за работа в екип и в бързо променяща се среда;

- способност за взимане на решения в стресови ситуации;

- добри аналитични способности;

- да работи бързо и адекватно;

- да умее да поема отговорност

- дигитални умения

- предимство владеене на чужди езици

 

  1. Начин на провеждане на конкурса:

Конкурсът се провежда в два етапа:

Етап първи. В седмодневен срок от крайния срок за подаване на документи, комисията разглежда документите на участниците в конкурса и излиза със становище за допуснатите на втори етап.

Етап втори. Провеждане на събеседване с допуснатите до втори етап кандидати.

 

5.Място и срок за подаване на документите:

В срок до 31.03.2023 г, кандидатите могат да подават документите за кандидатстване на електронната поща на читалището – Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. , или лично, или чрез пълномощник в НЧ „Яна Лъскова-1905”- (гр.Несебър ул. „Месамбрия „ № 20, всеки делничен ден от 10.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.30 ч. до 16.00ч.)

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика при подаване на документите.

Тел. за контакти 0554 4 3159; 0894300 930