История

Състави

You Tube

Фестивали

Мероприятия

Календар

Новини

„Топъл дъжд”

  С Концерта „Топъл дъжд” ДВС”Сюрприз”при НЧ”Яна Лъскова-1905” отбеляза своя 24-ти рожден ден и зарадва публиката. На сцената на читалището пяха няколко поколения „сюрпризчета”, за които работата в екипа на групата и любовта към музиката са неделима част. Това е една от най-старите вокални формации в Несебър, но с винаги млади изпълнители.

  Ръководителят на групата г-жа Живка Митова е изявен вокален педагог и откривател на деца с певчески заложби. Изявите на децата под вещото и ръководство, изгражда през годините сред тях висока музикална култура, която им помага за тяхното бъдещо израстване.

водеща 1 768x415

Отчетно събрание

Читалищното настоятелство
при НЧ „Яна Лъскова-1905” – гр.Несебър
Ви кани на
О Т Ч Е Т Н О С Ъ Б Р А Н И Е

при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на НЧ”Яна Лъскова-1905”– гр.Несебър за периода януари – декември 2021 г
Докл:Председателят на читалищното настоятелство

2 Доклад на Проверителната комисия за отчетния период.
Докл: Председателят на проверителната комисия

3. Приемане на проектобюджета за 2022 г на НЧ”Яна Лъскова – 190 5”
Докл:Председателят на читалищното настоятелство

4. Предложения на ЧН за приемане на нови членове към НЧ”Яна Лъскова-1905”
Докл: Председателят на читалищното настоятелство

5. Разни

Събранието ще се проведе на 29.03.22 г от 17.30