История

Състави

You Tube

Фестивали

Мероприятия

Календар

Новини

Отчетно събрание

Читалищното настоятелство
при НЧ „Яна Лъскова-1905” – гр.Несебър
Ви кани на
О Т Ч Е Т Н О С Ъ Б Р А Н И Е

при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на НЧ”Яна Лъскова-1905”– гр.Несебър за периода януари – декември 2021 г
Докл:Председателят на читалищното настоятелство

2 Доклад на Проверителната комисия за отчетния период.
Докл: Председателят на проверителната комисия

3. Приемане на проектобюджета за 2022 г на НЧ”Яна Лъскова – 190 5”
Докл:Председателят на читалищното настоятелство

4. Предложения на ЧН за приемане на нови членове към НЧ”Яна Лъскова-1905”
Докл: Председателят на читалищното настоятелство

5. Разни

Събранието ще се проведе на 29.03.22 г от 17.30

Сирни Заговезни в Несебър 2022

6-ти март – Сирни Заговезни - един празник, който нашето читалище никога не пропуска да отбележи. Ден, в който спазваме да се маскираме и да си прощаваме, да запалим огън и да прогоним злите сили, да се смирим и да се молим за здраве и берекет.

Проявата започна с даване и получаване на прошка, кукери прогониха злите сили, чрез своите танци, след което сцената на читалището бе изпъстрена с деца, преобразени в любими герои, цветна палитра от оригинални костюми се завъртя, а публиката аплодираше бурно всеки един от участниците. След което бе изпълнен и обичаят „хамкане”.

На финала всеки един участник

Димитър Станков - Готиния

НЧ "Яна Лъскова 1905" Несебър Започва излъчването на поредица от филми на тема - "Спомените оживяват....."