Фестивали

ОБЩИНА НЕСЕБЪР

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ЯНА ЛЪСКОВА 1905” - НЕСЕБЪР

 

VII Международен фолклорен фестивал

Несебърски накит” Несебър, България

25 - 27 юни 2021 г.

 

І. Общи положения.

Цели на VII Международния фолклорен фестивал „Несебърски накит”

2021 г:

- да съхрани и популяризира фолклорното наследство

- да стимулира интереса и любовта на поколенията към фолклорното творчество

- да подтиква към издирване, съхраняване и разпространение на фолклора

 

ІІ. Организатори.

Организатори и домакини на VII Международния фолклорен фестивал „Несебърски накит” 2021 г. са Община Несебър и Народно Читалище „Яна Лъскова 1905” Несебър.

 

ІІІ. Право на участие във фестивала имат:

- български и

Поп Рок Фест

ПОП РОК ФЕСТ – ИСТОРИЯ
 
poprockfest1На фона на зараждащите се нови течения в музиката и бързата им популярност в средите на подрастващите, се ражда идеята за провеждане на поп-рок фестивал при читалище „Яна Лъскова и Центъра за художествена самодейност гр.София с представител Мария Кавалджиева - президент на музикална къща „Импресия".
Целта на феста е да даде поле за изява на онази част от творците и изпълнителите в България, която остава скрита от широката аудитория за да бъде един естествен трамплин към професионалната сцена..
През 1991 г. се провежда Първия Национален Поп-рок фест в гр.Несебър.
Жури на първото му издание са: Вили Казасян и