Читалищно настоятелство - 2021 – 2023г.

ЧИТАЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТО -2021- 2023 г

1. Миглена Стоянова Щерионова - председател
2. Георги Манолов Манолов
3. Лиляна Лишова Катрафилова
4. Господин Сотиров Митев
5. Таня Стоилова Кехайова
6. Виолета Никова Георгиева
7. Гинка Стефанова Биволарова-Заякова
8. Андон Михайлов Ненов
9. Фросинка Минчева Чучулиева

Проверителна комисия

1. Атон Михайлов Узунов - председател
2. Георги Дончев Коняров
3. Румяна Манева Тодорова

Секретар

1. Катержина Николова Христова