Видео "Театър"

Наум Шопов - 2004

Наум Шопов - "Последната лента на Крап" 2004г.
 
За да гледате с по-добро качество - натиснете бутона "Настройки"/"Settings" - долу, вдясно.
Изберете от "Качество"/"Quality" най-високата стойност, която се предлага.