Международния фолклорен фестивал „Несебърски накит”

Международния фолклорен фестивал „Несебърски накит”
 

folklorЦелта на Международния фолклорен фестивал „Несебърски накит” е

- да съхрани и популяризира фолклорното наследство
- да стимулира интереса и любовта на поколенията към фолклорното творчество
- да подтиква към издирване, съхраняване и разпространение на фолклора

Организатори и домакини на Международния фолклорен фестивал „Несебърски накит” са Община Несебър и Народно читалище „Яна Лъскова 1905” Несебър.

Право на участие във фестивала имат:
- български и чуждестранни любители, самодейци и почитатели на фолклора от читалища, центрове по изкуствата, школи, клубове и други.

Участниците са разделени в следните категории:

- индивидуални фолклорни изпълнители
- фолклорни певчески групи за автентичен фолклор
- народни хорове за обработен фолклор
- фолклорни танцови състави, които изпълняват автентичен фолклор
- фолклорни танцови състави, които изпълняват обработен фолклор
- клубове за народни танци
- фолклорни инструменталисти
- фолклорни ансамбли

Възрастови групи:

І възрастова група – до 12 г.
ІІ възрастова група – от 13 г. до 17 г.
ІII възрастова група – от 18 г. до 25 г.
IV възрастова група - над 25 г.


Участниците в Международния фолклорен фестивал „Несебърски накит” представят програма, при съответен регламен, публикуван на сайта на читалището.

 Виж още:  Фотогалерия ι Видео ι Още