История

Състави

You Tube

Фестивали

Мероприятия

Календар

Новини

„ С обич за мама“

За празника на мама библиотека „Младост“ при НЧ „Яна Лъскова -1905“организира творческа работилничка с децата от 3 ти „г“ клас при СУ „Любен Каравелов“ с класен р-л Елка Пчеларова и г-жа Маргарита Славова.

Всички изработиха картички с обич за мама, рецитираха стихчета , а едно от децата – Радост Офилова прочете авторската приказка „Празникът на мама“.

Бяха изготвени читателски картони с книжки за всяко дете. Така чрез творческото участие на 3 „ г“ клас, библиотека „Младост“ спечели нови 23 малки читатели.

Много от децата проявиха голям интерес и си избраха допълнителни книжки, сред които и книжки за Левски.

Те подариха

Обява

О Б Я В Л Е Н И Е:

за свободна позиция

 

За длъжност „Организатор дейност - художествена самодейност“ с код по НКПД 51693008, НЧ „Яна Лъскова - 1905” гр.Несебър. На основание Заповед № 93 /01.03.2023 г на Председателя на Читалищното Настоятелство

 

  1. Изисквания за заемане на длъжността:

 

  1. Основни дейности на длъжността:

- осъществява културни, образователни и информационни прояви в сферата на художествената самодейност.

-участва в организацията на културни мероприятия и изяви на самодейните състави на читалището, както в България, така и в чужбина

-подпомага ръководителите на вокални състави в избор на музикален репертоар и осъществява контакт с музиканти за